Roy Boerenfijn

Ithaka Games

Brengt kinderen samen

De directeur van Ithaka, een school met internationale schakelklassen, vroeg om een concept om kinderen makkelijker en meer met elkaar te laten communiceren. Deze kinderen met een leeftijd van 12 t/m 18 jaar zijn allemaal geëmigreerd naar Nederland en hebben zodoende nog geen of weinig kennis van de Nederlandse taal.

Om deze drempel te omzeilen hebben we onderzoek gedaan op de school en daar met verschillende leerlingen en docenten gesproken. Het belangrijkste wat we hieruit ophaalden was dat de leerlingen vooral hielden van sport en beweging. Hier hebben we dus ons op gebaseerd.

Het resultaat was een interactief spel waarin de leerlingen samen moesten werken om een zo hoog mogelijke score te behalen. Gooi goed over en raak de targets op de projectie!

Cliënt: Ithaka ISK

Team: Amber Wolf, Floor Latour, Luc Rekkers, Niels Aling

Rol: Concept & vormgeving

Voor Ithaka Games bedachten we verschillende levels met allerlei dieren als targets. De dieren gedroegen zich allemaal in verschillende patronen die je moet herkennen als speler om hier op te anticiperen. Dit zorgde voor verschillende moeilijkheidsgraden per level.

In een gymzaal hebben we een prototype opgebouwd van het concept om te kijken hoe er op gereageerd werd. Daarnaast was het een test van de techniek en of de bedachte spelopzet in de huidige vorm duidelijk was voor de doelgroep.

Nieuwsgierig naar meer?